System farbowania

★ System farbowania

W salonie fryzjerskim możesz wybrać jedną ze swoich fryzur avatara i zafarbować ją na nowy kolor.

* Po 24.05.2023 farbowanie będzie stopniowo możliwe dla wszystkich fryzur avatara (planowane).

1. Zużywa 1 paletę kolorów włosów i losowo farbuje fryzurę avatara przy użyciu jednego z zawartych w niej 30 odcieni koloru.

- Jeżeli avatar jest już zafarbowany, nie zostaje kolejny raz zafarbowany na ten sam odcień koloru.

- W zależności od założonego avatara odcienie koloru mogą nieznacznie się różnić.

- Dla każdej palety kolorów włosów obowiązuje zasada, że każdy z 30 odcieni koloru może pojawić się z takim samym prawdopodobieństwem. W przypadku już istniejącego odcienia koloru podczas jednego farbowania wybór jest dokonywany losowo tylko z 29 pozostałych odcieni koloru.

2. Zastosowanie dekoloryzatora do włosów powoduje przywrócenie pierwotnego koloru fryzury avatara.

3. Jeżeli fryzura avatara jest przedmiotem handlu, kolor zostaje zachowany.

4. Podczas farbowania zmianie ulega jedynie odcień koloru fryzury. Zmiana ta nie dotyczy nakrycia głowy ani akcesoriów.

5. W przypadku fryzur z dwoma odcieniami koloru każda część jest farbowana oddzielnie.

- Dla każdej części można wybrać odcień koloru z dowolnej palety.

Do podglądu