Aktualizacja tablicy ogłoszeń handlowych

★ Aktualizacja tablicy ogłoszeń handlowych w dn. 18.01.2023

Wstępne informacje na temat tablicy ogłoszeń handlowych od dn. 18.01.2023:

 

1. Niestosowne praktyki rynkowe (przejmowanie rynku)

Wprowadzamy konsekwencje za przejmowanie rynku.

 

Mamy świadomość, że istnieją gracze, którzy kupują określone przedmioty w nadmiernych ilościach i gromadzą je, by potem sprzedawać je innym graczom po zawyżonych cenach i zapewniać sobie duże zyski. Użytkownicy, którzy później dołączają do eventu lub są nowi w grze i korzystają z określonych 'starszych' przedmiotów, są w ten sposób podstępnie i systemowo okradani.

 

By zapobiegać takim praktykom, na zaktualizowanej tablicy ogłoszeń handlowych będą ponownie oferowane starsze, ew. niedostępne już przedmioty, wierzchowce, zwierzaki i rzadkie komplety avatara.

* O tym, jakie dokładnie przedmioty wrócą do oferty, poinformujemy później. Wybaczcie, że nie możemy na razie ujawnić szczegółów - prosimy o wyrozumiałość.

 

2. Wielokrotny zakup w nadmiernych ilościach w zależności od kursu rynkowego

'Licencję Sprzedaży' wprowadziliśmy po to, by ułatwić graczom handel. Niestety, z biegiem czasu coraz częściej używali jej, by przy spadających kursach rynkowych kupować nadmierne ilości określonych przedmiotów, i potem, gdy kurs wzrośnie, odsprzedawać je po zawyżonych cenach. Ten problem musi zniknąć.

Od 18.01.2023 wprowadzamy 'Kupon Handlowy Premium', objęty opłatą od sprzedaży wynoszącą 3%. W prywatnym handlu z użyciem ED stosowana będzie taka sama opłata, co w Domu Handlu.

(Efekt premium nie jest aktywny w prywatnym handlu.)

 

Opłaty od sprzedaży w Domu Handlu zostaną obniżone z 10% do 5%, aby nie zniechęcać do handlowania zwykłych użytkowników. Ponadto zwiększymy liczbę towarów możliwych do zarejestrowania oraz maksymalną cenę, jaką można wyznaczyć dla pojedynczego produktu. Aby uczynić Dom Handlu jak najprzejrzystszym, dodajemy funkcję, która pozwoli wyświetlać kurs rynkowy.

* Dołożymy wszelkich starań, by tablica ogłoszeń handlowych była jak najwygodniejsza w obsłudze dla wszystkich graczy. Poza tym będziemy dokładnie obserwować, czy nowy system nie jest wykorzystywany do niestosownych praktyk.

 

3. Pozostałe: informacje na temat 'Licencji Sprzedaży'

Przedmiot 'Licencja Sprzedaży' zniknie z gry dn. 18.01.2023. Informacje na temat rekompensaty upublicznimy wkrótce.

* Do konserwacji dn. 18.01.2023 Licencje Sprzedaży mogą być używane, a efekt pozostaje w mocy tak długo, jak przedmiot istnieje w grze.

* Podczas konserwacji 18.01.2023 wszystkie niewykorzystane Licencje Sprzedaży zostaną usunięte z ekwipunku postaci i banku, a środki zostaną zwrócone.

* Licencje Sprzedaży uzyskane w eventach są wyłączone z wymiany.

* W dniu 18.01.2023 r. w trakcie konserwacji zostaną również usunięte wszystkie Licencje Sprzedaży, które znajdują się w sekcji [ItemShop] -> [Kupione przedmioty] (ekwipunek ItemShopu), a środki zostaną zwrócone.

* Wymiana Licencji Sprzedaży zostanie przeprowadzona dn. 18.01.2023 w godzinach określonych dla poszczególnych krajów. 

Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie wymiany sfinalizować jak najszybciej. 

* Po konserwacji użytkownicy mogą sprawdzić swoje rekompensaty w sekcji [ItemShop] -> [Kupione przedmioty] (ekwipunek ItemShopu).

 

!! Szczegóły tablicy ogłoszeń handlowych od dn. 18.01.2023:

 

★ Dom Handlu

1. Dodamy menu, poprzez które będzie można kupować i sprzedawać towary.

2. Od poziomu 99 będzie można wyznaczyć maks. cenę 10 miliardów ED za każdy zarejestrowany towar.

3. Zwiększamy do 10 maksymalną liczbę towarów możliwych do zarejestrowania.

4. Opłatę za sprzedaż zmniejszamy do 5%.

5. Proces rejestracji, anulowania sprzedaży i otrzymania towaru można przeprowadzać osobno dla każdego towaru.

6. Czas trwania sprzedaży rozpoczyna się w chwili rejestracji.

7. W trybie zwykłego wyszukiwania można równocześnie wybierać różne opcje wyszukiwania w obrębie jednej kategorii.

- Możliwe: równoczesne wybieranie dla broni, góry stroju i dołu stroju 'avatar'.

- Niemożliwe: równoczesne wybieranie dla broni, towarów użytkowych, specjalnych 'avatar'.

8. Dodaliśmy wyszukiwanie szczegółowe.

- Gracz będzie mógł wybierać i wyszukiwać materiały, towary użytkowe, avatary itp.

- Podobnie jak w przypadku zwykłego wyszukiwania, także w tym szczegółowym będzie można równocześnie wybierać różne opcje wyszukiwania.

- Gracz będzie mógł wyszukiwać według ceny od min. do maks.

- Gracz będzie mógł wyszukiwać według poziomu ulepszenia od min. do maks.

- Gracz będzie mógł wyszukiwać według poziomu wykuwania od min. do maks.

- Gracz będzie mógł wyszukiwać według pozostałej liczby zapieczętowań.

- Gracz będzie mógł wyszukiwać do maks. 5 efektów dodatkowych.

- Gracz będzie mógł wyszukiwać do maks. 6 efektów slotu.

- Gracz będzie mógł dodać do ulubionych maks. 20 opcji wyszukiwania.

9. Kurs rynkowy będzie wyświetlany przy kupnie i sprzedaży.

- Stawkę dzienną (ostatnie 30 dni) lub miesięczną (ostatnie 12 miesięcy) będzie można wyświetlić w formie grafiki lub liczbowo.

- Gracz będzie mógł sprawdzić cenę średnią, maksymalną i minimalną dla danego okresu.

- Gracz będzie mógł sprawdzić dni specjalne, kurs średni miesiąca lub liczbę przeprowadzonych transakcji.

10. Gdy gracz wprowadzi cenę mocno różniącą się od średniej z ostatnich 30 dni, otrzyma powiadomienie.

11. Istnieje możliwość, by bezpośrednio, od nowa zarejestrować niesprzedane towary z uwzględnieniem tych samych opcji.

12. W historii sprzedaży gracz sprawdzi, jakie towary sprzedał samodzielnie (nazwa towaru, liczba, cena, data sprzedaży).

- Informacje o sprzedaży zapiszą się w historii tylko wtedy, gdy gracz [otrzyma towar] użyje towaru.

- Wyświetlanych będzie tylko ostatnich 30 transakcji sprzedaży.

13. W ItemShopie można nabyć Kupon Handlowy Premium.

- Po nabyciu nastąpi natychmiastowe zastosowanie kuponu.

- Z opcji premium skorzystają tylko postacie, które użyły kuponu.

- Ulgi od opłat będą stosowane z chwilą zarejestrowania lub otrzymania towaru.

- Jeśli czas trwania przewidziany dla przedmiotu jeszcze nie upłynął, a gracz ponownie zastosuje 'Kupon Handlowy Premium', czas ten ulegnie wydłużeniu.  (Nie wolno jednak przekroczyć maks. czasu 90 dni.)

14. Nowość: można handlować bez pieczęci niektórymi rzadkimi avatarami, które w zasadzie powinny być zapieczętowane.

 

★ Handel prywatny

1. Od poziomu 99 będzie można wyznaczyć maks. cenę 10 miliardów ED za każdy zarejestrowany towar.

2. Gdy gracze handlują prywatnie ED, zastosowanie ma opłata 5%.

 

★ Inne

1. Nowość: przedmioty zdatne i niezdatne do handlu są lepiej rozpoznawalne w ekwipunku.

2. Nowość: przedmioty zarejestrowane w Magicznej Garderobie są oznaczone jako niezdatne do handlu.

3. Znika menu tablicy ogłoszeń w skrzynce odbiorczej.

4. Na minimapie dodano ikonę Domu Handlu.

- Poprzez najazd kursorem gracz może sprawdzić status własnych zarejestrowanych towarów.

 

★ Otrzymano towary (stare)

1. Przed dniem 18.01.2023 można otrzymać wcześniej zarejestrowane/sprzedane towary poprzez użycie przycisku [Otrzymano towary (stare)].

2. Opłata wynosi 5%, ale jeśli w momencie rejestracji gracz zastosuje Licencję Sprzedaży lub Kupon Handlowy Premium, otrzyma ulgę.

 

3. Dnia 17.01.2024 (konserwacja) przycisk [Otrzymano towary (stare)] zostanie usunięty.

* Wszystkie nieodebrane do tego dnia towary i ED przepadną.

* Przycisk [Otrzymano towary (stare)] pozostanie aktywny od dn. 18.01.2023 do 17.01.2024 i zostanie usunięty podczas konserwacji.

Do podglądu