PvP zwierzaków

★ PvP zwierzaków

W PvP zwierzaków każda postać wybiera 3 zwierzaki mocarze, które walczą ze zwierzakami przeciwnika.

Za pomocą akcji atak/wzmocnienie/obrona/regeneracja/wymiana możesz strategicznie konfrontować się ze swoimi przeciwnikami!

* PvP zwierzaków jest możliwe nie tylko poprzez dobieranie, lecz również poprzez zaproszenie od przyjaciół.

 

1. Wejście i warunki

a) Sposób wejścia

Wejście jest możliwe za pośrednictwem IU zwierzaków w zakładce [PvP zwierzaków] lub klawisza szybkiego dostępu.

b) Warunki wejścia

Postać od poziomu 99 posiadająca 3 zwierzaki mocarze

Wejście nie jest możliwe, podczas gdy aktywny jest oddział ekspedycyjny zwierzaków. Oprócz tego w PvP nie mogą uczestniczyć zwierzaki VIP, zwierzaki umieszczone w Domu EL ani zwierzaki z ograniczeniami.

Gdy IU PvP zwierzaków jest otwarty, postać nie może się teleportować, rozmawiać z NPC ani otwierać innych menu IU.

 

2. Zasady gry

a) Przygotowanie przed grą

W odpowiednich slotach należy umieścić 3 zwierzaki mocarze. Istnieją trzy atrybuty zwierzaków: [dzikość], [siła woli] i [inteligencja].

Możliwe do wyboru efekty rozwoju: losowo, zapał, upór, trening, obecność.

Po zakończeniu wszystkich przygotowań można rozpocząć [dobieranie] lub wysłać zaproszenie.

[Korelacja między zwierzakami]

Atrybut zwierzaka

Zawartość

Dzikość

Zadaje duże obrażenia zwierzakom siły woli.

Zadaje mniejsze obrażenia zwierzakom inteligencji.

Siła woli

Zadaje duże obrażenia zwierzakom inteligencji.

Zadaje mniejsze obrażenia zwierzakom dzikości.

Inteligencja

Zadaje duże obrażenia zwierzakom dzikości.

Zadaje mniejsze obrażenia zwierzakom siły woli.

 

[Efekty punktów rozwoju]

* Im więcej punktów rozwoju, tym wyższa szansa na aktywację efektu (maks. 40%).

* Dla jednego zwierzaka można wybrać jeden efekt rozwoju.

Efekt rozwoju

Zawartość

Losowo

Automatyczny wybór jednego efektu: zapał/upór/trening/obecność.

Zapał

Z pewnym prawdopodobieństwem zwierzak może wykonać akcję jako pierwszy.

Upór

Z pewnym prawdopodobieństwem zwierzak może zregenerować więcej PŻ.

Trening

Z pewnym prawdopodobieństwem zwierzak może zadać cios kryt.

Obecność

Z pewnym prawdopodobieństwem zwierzak może uniknąć ataku zwierzaka przeciwnika.

 

2) Rozpoczęcie gry

Każda runda jest ograniczona czasowo. W każdej rundzie można wybrać 3 akcje.

Po rozpoczęciu gry w ciągu 15 sek. należy wybrać akcje w slotach akcji.

Zwierzak wykonuje wybrane akcje po kolei.

Jeśli wszystkie zwierzaki przeciwnika są niezdolne do działania, wygrywasz.

Akcja

Zawartość

Atak

Twój zwierzak atakuje zwierzaka przeciwnika i zadaje mu obrażenia.

Obrona

Atak zwierzaka przeciwnika zostaje odparty. Można użyć tylko 3x na rozgrywkę.

Jeżeli zwierzak umrze przed akcją, użycie nie jest uwzględniane.

Wzmocnienie

Atak twojego zwierzaka zostanie wzmocniony w następnej rundzie.

Efekt pozostaje aktywny przez 2 kolejne rundy i nie może zostać użyty podwójnie.

Jeżeli wzmocniony zwierzak zostanie wymieniony, efekt znika.

Czas trwania wzmocnienia jest pokazywany jako buff w IU (góra). Jeśli atak został wykonany, buff znika automatycznie.

Regeneracja

PŻ zwierzaka są regenerowane. Można użyć tylko 1x na rozgrywkę.

Wymiana

Aktywny zwierzak zostaje wymieniony na innego zwierzaka.

[Wymiana] powoduje aktywację następnego zwierzaka i wykonanie wcześniej wybranych akcji.

Jeżeli wymieniasz zwierzaka, twój przeciwnik ma możliwość rozpoczęcia w kolejnej rundzie.

 

3. Nagrody

Ukończ misje dzienne PvP zwierzaków, aby otrzymać nagrody. (na konto)

Misje są aktualizowane codziennie o godz. 9:00.

Nazwa misji

Zawartość

Nagroda/liczba

[PvP zwierzaków] Praca Zespołowa Zwierzaków!

1x zwycięstwo w PvP zwierzaków

(Użyj dobierania losowego.)

Odznaka Honorowego Trenera

 

★ Inne

1. Przedmioty '[CoBo] Błogosławiony Kamień Fluorowy' oraz '[CoBo] Błogosławiony Zwój Przywrócenia', które gracze otrzymali za misje cotygodniowe po 29.06.2022 r., zostaną usunięte podczas konserwacji w dniu 7.12.2022 r.

Do podglądu